Kings Cross

Low table
设计师
Mauro Lipparini
三视图
下载 dwg 文件
茶几。卡纳莱托(canaletto)胡桃木支撑框架,具有开放漆涂装工艺和横截面为圆弧三角状。 木质下层搁板,亮光RAL/NCS 漆面饰面或皮质/布艺软垫装饰。大理石台面可选配皮质或布艺外饰的储物托盘。