Milano

Floor lamp
设计师
Armando Bruno
Alberto Torres
三视图
下载 dwg 文件
大理石和钢质落地灯。 上部为浅浮雕“条纹”金属,中央主体为实心大理石。棱柱形漫光器为光亮实心聚碳酸酯,搭配缎面乳白色内饰。 COB-LED光源最大功率为8W。 金属部件供金属色漆饰面可选。中央主体为一或两块大理石。 重量 25 公斤。